Till våren 2021 kommer vi att presentera flera spännande ämnen inom olika områden med fokus på hälsa, medvetenhet och utveckling. Om du är intresserad av holistisk tänkande med fokus på människan som helhet kan du hitta många seminarier som bjuder på fakta, inspiration och möjlighet att diskutera under kommande vår.

Några av de ämnen som kommer presenteras är kopplade till psykologiska processer som:

. Hur kan jag bli bättre på att hantera konflikter?
. Jag önskar få bättre kontakt med mina känslor, bättre självkänsla. Hur?
. KBT – hur funkar det?

Andra ämnen är kopplade till yoga, meditation och mindfulness:

. Yoga – en livsfilosofi. Den åttafaldiga vägen.
. Hur mediterar man och vad är mindfulness?

Ett tredje ämnesområde har fokus på chakrasystemet och energitekniker.

. Övergripande beskrivning av chakrasystemet.
. Intuition och den inre rösten.
. Olika metoder för att arbeta med energitekniker.

Varje seminarium startar med en presentation av området för kvällen. Därefter blir det fika innan vi har en gemensam diskussion där det finns möjlighet att reflektera, ställa frågor och fördjupa i ämnet.

Datum kommer att presenteras på hemsidan samt skickas ut till de som har anmält intresse för nyhetsbrevet.