För att lära känna oss själva och finna strategier som kan vara till hjälp på livets väg erbjuder YogaPsykologi en arbetsmodell för att kartlägga, analysera och arbetar med förändring och utveckling. ”Det enda som är konstant är förändring” och förändringar kan komma i många olika skepnader. Beroende av hur vi möter livets olika händelser och hur vi förhåller oss till oss själva kommer vi kunna hantera livet och dess förändringar på olika sätt.

YogaPsykologi tittar på olika områden i livet där man steg för steg kan utforska och bli medveten om hur man kan göra ändringar med hjälp av de tekniker som presenteras på kurserna. De metoder som presenteras är: psykologiska processer och hur man kan arbeta med kognitiva strategier, känslomässig förståelse och acceptans samt med att ändra beteende. Huvudsakligen tekniker baserade i KBT (Kognitiv Beteende Terapi). De österländska kunskaperna vi arbetar med är är yoga, andningsövningar och meditation. Utöver dessa tekniker går vi också igenom hur man arbetar med förändringsarbete, målbilder och mental träning. En del fokus kommer vi att lägga på att arbeta med fysisk rörelse, ljud och andra komplementära metoder.

YogaPsykologi erbjuder en fristående och förberedande introduktionskurs samt ett kommande kursprogram med fokus på specifika livsområden under sex fristående helger. Under introduktionskursen, som är en heldag, går vi igenom de tekniker som sedan kommer att användas under kursverksamheten.

Under introduktionskursen går vi igenom:
  • Psykologiska processer och tekniker
  • Att arbeta med förändring och hantera motstånd
  • Vikten av fokus och intention i skapande processer
  • Yoga, meditation och andningsteknik
  • Chakrasystemet
  • YogaPsykologi och kommande kursprogram

DATUM: Lördag den 24 April 2021
PRIS: 1500 Kronor
LOKAL: Pilgatan 26, 11223 Stockholm
T-BANA: Rådhuset
BOKNING: info@yogapsykologi.se
TELEFON: 073-4406764