YogaPsykologi är en arbetsmetod som arbetar med människan som helhet genom att förena ett traditionellt psykologiskt perspektiv med österländska tekniker (yoga, meditation, medveten närvaro). Detta för att skapa bredd och djup för ett integrativt synsätt med möjlighet att läka på djupet.

Vi utforskar och undersöker olika områden med hjälp av tekniker från:

PSYKOLOGI
YOGA
MINDFULNESS
RÖSTYOGA
MEDITATION
ANDNINGSTEKNIKER
KOMPLEMENTÄRA METODER

FÖRÄNDRING, UTVECKLING OCH YOGAPSYKOLOGI

Förändringar kan komma i många olika skepnader. De kan vara förväntade eller oväntade, önskade eller oönskade, det kan vara yttre förändringar eller något som sker inom oss. Vi kan vara medvetna om processen eller helt omedvetna. Hur vi beter oss i olika situationer och hur vi förhåller oss till oss själva kommer att påverka vårt självförtroende och vår självkänsla. För att lära känna oss själva och finna strategier som kan vara till hjälp på livets väg erbjuder YogaPsykologi en arbetsmodell för att kartlägga, analysera och arbetar med förändring och utveckling. Vi använder chakrasystemet som en representation för olika områden i livet och kopplar olika färdigheter och förmågor till varje chakra.

Syftet med YogaPsykologi är att ge dig tillgång till:

Verktyg du har nytta av i din vardag för att skapa balans
Kunskap om hur du kan jobba med förändringsprocesser
Mod och inspiration att ta tag i det som behöver ändras och verktyg att klara av det.

KURSVERKSAMHET

Under introduktionskursen går vi igenom olika tekniker som sedan kommer att användas fortlöpande under kursverksamheten inom YogaPsykologi. Man kan också delta i Introduktionskursen fristående och får då en introduktion till de tankegångar och tekniker som presenteras. I den kommande kursverksamhet ligger fokus på att koppla de olika teknikerna till olika livsområden.