Yinyoga/ Mediyoga

Yoga är en praktisk metod till utveckling som fungerar på tre olika plan, fysiologiskt, psykologiskt och som en väg mot inre transcendens. Vissa vill bota fysiska problem med hjälp av yoga, andra vill finna inre ro och återigen andra söker svar på livets existentiella frågor. Yogasystemet har vuxit fram i Indien och har sedan 1950-talet fått en stark förankring också i västvärlden. Inom yogan hittar vi ett flertal olika råd kring hur vi skall leva våra liv och man brukar tala om yogans åtta olika delar. Dessa är:

Yama – inre förhållningssätt

Niyama – personliga discipliner

Asana – fysiska positioner

Pranayama – andningstekniker

Pratyahara – vända uppmärksamheten inåt genom att dra sinnena ifrån yttre stimuli

Dharana – koncentration, enkelriktad uppmärksamhet

Dhyana – spontant tillstånd av djup koncentration som övergår i meditation

Samadhi – självförverkligande

De första fyra stegen används för att stilla sinnet som har en tendens att söka stimulans i värden utanför oss själva och behöver tränas i att fokusera. De sista fyra stegen är metoder för att fördjupa den mentala träningen och utveckla obundenhet.

Under yogaträffarna kommer vi att göra ett yogapass med fokus på rörelser och positioner för att  skapa större flexibilitet, styrka och balans. Vi gör en lugn och inkännande yoga som de flesta klarar av och om det är någon övning som känns svår finner vi alternativa rörelser. Basen i denna yoga hämtas från Mediyoga och Yinyoga.

Det som skiljer yoga från andra fysiska träningsmetoder är den meditativa delen och vi kommer lägga stor vikt vid andning och fokus.

Varje tillfälle avslutas med en stunds meditation.

Datum för Yoga kommer under våren 2020

 

BOKNING: info@yogapsykologi.se