Att leva i en relation innebär att vi måste vara villiga att lära oss att se oss själva och den andre i ett samspel kring vardagens olika frågeställningar. Vi har med oss tankar, känslor och föreställningar kring hur det borde vara och upptäcker att det kanske inte alltid blir som vi har tänkt. Genom att reflektera över egna tankar, lyssna på den andres tankar och diskutera kring hur man skulle kunna finna en lösning som fungerar lär vi oss att samarbeta kring viktiga ämnen. Att arbeta med att klargöra problemet, sätta ord på tankar och känslor, kan man med hjälp av parterapi reda ut och skapa förutsättningar för hållbara överenskommelser.

I parterapi utforskar vi tillsammans kommunikationsmönster, beteenden och formulerar mål för hur ni önskar att det ska fungera. Vi diskuterar strategier för att göra nödvändiga förändringar och det ingår hemläxor för att träna dessa förändringar. Det är viktigt att båda önskar arbeta med relationen.

En parterapisession är 90 minuter. Man startar med att kartlägga hur relationen utvecklats över tid och hur det är idag. Båda parter ger sin version kring relationen och vad ni uppfattar som viktiga frågeställningar. Det kan hända att det behövs ytterligare tillfälle för att få en tydlig bild av situationen innan vi formulerar ett mål och finner strategier för att åstadkomma en förändring. Antalet gånger man bestämmer att ses är ofta mellan 5-15 beroende av vilket område som är i fokus.