Stabilitet och balans i grundläggande livsprocesser

 

När du vill bygga ett fundament, en grund för ett stabilt växande är det viktigt att stanna upp och bli medveten om hur det ser ut just nu. Varje förändring börjar med att bli medveten om nuläget och därifrån ta ut riktningen åt vilket håll du vill vandra.

Inom psykologin har man tankar kring att människan först måste tillfredsställa sitt behov av fysisk trygghet och säkerhet innan vi motiveras till att prioritera andra faktorer. Då vi är olika finns alltid individuella skillnader som bestämmer förutsättningarna för när vi känner oss trygga och säkra men vi försöker alla tillgodose en grundläggande upplevelse av stabilitet i vår vardag. När vi känner att vi har den nödvändiga basen är det viktigt att det finns utrymme för att göra förändringar och utvecklas vidare.

Denna kurshelg handlar om de områden som utgör fundamentet i våra liv och hur vi skall finna en stabil grund att utgå från. För att kunna göra det behöver vi medvetandegöra, kartlägga och studera vårt nuläge, dvs. hur vi förhåller oss till dessa områden. Har vi balans och en känsla av kontroll? Har vi funderat över våra värderingar och vågar vi möta våra önskningar?

 

Under kursen går vi igenom de områden som är kopplade till stabilitet i livet och som innefattar:

 

  • Familjeförhållande
  • Hemmet
  • Ekonomi
  • Arbete
  • Kroppen och fysiologiska processer kopplade till stabilitet och balans
  • Miljö
  • Psykologiska processer kopplade till stabilitet och balans
  • Första Chakrat: Muladhara
  • Tekniker för att balansera detta område

 

Vi kommer att titta på teori kring de olika områdena, få möjlighet att reflektera över hur det ser ut i våra egna liv och diskutera tankar och idéer kopplat till detta.  Vi kommer också använda oss av de tekniker vi gått igenom på introduktionskursen och använda dessa i vårt arbete.

 

 

Datum och tider för kurs i maj publiceras inom kort.

 

 

PRIS: 3500:-

 

Anmälan: info@yogapsykologi.se